2020 Alg. Stuurbrevet en YACHTMAN (ICC C) (avond) - 2020
Locaties, cursuscodes en periodes 2020

binnenkort
Met een Algemeen stuurbrevet kan u het ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft) I (inland) & C (coast) aanvragen. Dit is bedoeld om op de binnenwateren, de Schelde en beperkt in kustwateren te varen.
Met het Yachtman brevet kan u het ICC C aanvragen. Een ICC C is bedoeld om onbeperkt in kustwateren (tot 50 zeemijl buiten de kust) te varen.

De opleiding ALGEMEEN STUURBREVET - YACHTMAN is de theoretische voorbereiding voor de examens ALGEMEEN STUURBREVET en YACHTMAN ingericht door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Het theoretisch examen van de Vlaamse zeezeilschool blijft echter een belangrijke kennistest.
Het eerste deel van de cursus (8 lessen) bevat de leerstof voor het Algemeen stuurbrevet. Het aanvullende tweede deel (7 lessen) biedt de resterende nog te kennen leerstof voor het brevet Yachtman.
Deze theoretische opleiding Algemeen stuurbrevet is tevens de ideale voorbereiding op de praktijkcursus Kustvaart 2. Men moet minimaal het Algemeen stuurbrevet hebben vooraleer men de praktijkcursus Kustvaart 2 kan aanvatten. Het brevet Yachtman biedt nog meer troeven.

Het programma:
Deel 1 Algemeen stuurbrevet
•Conventionele regelingen: Internationaal aanvaringsreglement. Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren. Kustreglement. Beneden-Schelde. Gent-Terneuzen. Bebakening. Etiquette,...
•Navigatie: Kaartpassen op de zeekaart van de Vlaamse Banken en werken met een kaart van de binnenwateren. Kompas en de kompasfouten. Positie op aarde, tochtuitvoering en –planning (beperkt tot 1 uur), positiebepaling met peilingen, tij- en diepteberekeningen (alleen met ‘standard port’ Zeebrugge) …..
•Weerkunde: Algemene luchtcirculatie, depressie en anticycloon, luchtdruk, fronten, wolken, weerkaarten en weerberichten,...
•Veiligheid: Veiligheidsmiddelen, gas, brand, alarm slaan, slepen, reddingsmiddelen……
•Vaartuig, het kompas, de motor, maneuvers op motor, administratieve verplichtingen,...
•EHBO (basic): Verdrinking, zeeziekte……………..
Duur : Deel 1. Algemeen stuurbrevet: (8 avonden van 19u tot 22.30u)

Inbegrepen : Module binnenwateren,
Extra :
- Leidraad voor de Yachtman aan €35 ipv €55
- Oefenkaarten BNZ
- Passer en plotter €40

Deel 2 Yachtman
•Navigatie: Kaartpassen op kaart ‘Newhaven to Calais’. Koppelkoersen voor grotere trajecten, peiling met verzeiling, tij- en diepteberekeningen (met standard en secondary ports) , elektronische navigatie, werken met de stroomatlas en nautische almanakken.
•Vaartuig, instrumenten, winter klaarmaken van een vaartuig, administratie: terminologie, nautische boekwerken, BaZ, administratieve verplichtingen,...
•Veiligheid: Veiligheidsmiddelen, man overboord, gas, brand, pyrotechnische middelen, SAR, noodseinen, slepen, hulp en berging,
•Communicatie: vlaggen en seinen, marifoon, noties van GMDSS,...
•EHBO: reanimatietechniek, verplaatsen van een slachtoffer, bloedingen, wondverzorging, brandwonden, traumata van het bewegingsstelsel, warmte en koude, voeding, boordapotheek


Duur: Deel 2. Yachtman: (7 avonden van 19u tot 22.30u)

Extra:
- Oefenkaarten: New Haven - Calais: €10
- Boek “leidraad voor de yachtman” aan €30 ipv €50


- 8 % voor VYNieuwpoort en Aan de Plas Leden
Georganiseerde cursussen:
 1. 2020 Alg. Stuurbrevet en YACHTMAN (ICC C) (avond) (0)
 2. 2021 Alg. Stuurbrevet en YACHTMAN (ICC C) (avond) (3)
 3. 2020 YACHTMAN (0)
 4. 2021 YACHTMAN (5)
 5. Yachtman Privé (2)
 6. 2020 YACHTMAN DAG (3)
 7. 2020 Algemeen Stuurbrevet (ICC IC) (avondcursus) (0)
 8. 2021 YACHTMAN DAG (3)
 9. 2020 Algemeen stuurbrevet (ICC IC) (dagcursus) (1)
 10. 2021 Algemeen Stuurbrevet (ICC IC) (avondcursus) (6)
 11. 2020 Workshop REISPLANNING (1)
 12. 2021 Algemeen stuurbrevet (ICC IC) (dagcursus) (7)
 13. 2021 Workshop REISPLANNING (2)
 14. 2020 GMDSS SRC certificaat (0)
 15. 2021 GMDSS SRC certificaat (11)
 16. 2020 Trim (1)
 17. Workshop Wedstrijdreglementen en tactiek (0)
 18. 2021 Trim (1)
 19. CORONA ANNULATIES (1)
Waar : Antwerpen, Brugge, Gent, St.-Agatha-Berchem, Nieuwpoort, Leuven, Genk, Leuven,...

Mits een minimum van 10 deelnemers kan de cursus in een locatie van uw keuze georganiseerd worden.
Klik links op de cursusnaam om hieronder alle informatie te zien